רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הצוות

לשכת נשיאה ומנהלת האקדמיה    
פרופ' נילי כהן    נשיאה02-5676204
גליה פינצי מנהלת02-5676204
דגנית עזר מנהלת הלשכה וכוח אדם02-5676204
כספים ומנהל  
גדי לויןסמנכ"ל02-5676210

לנה יופהחשבת02-5676226
אלה בדליאןמנהלת חשבונות02-5676229
החטיבה למדעי הטבע  
ד"ר מני קירמהרכז02-5676220
אביבה לוימתאמת מנהלתית02-5676256
החטיבה למדעי הרוח  
סימה דניאלרכזת02-5676255
זיוה דקלמתאמת מנהלתית02-5676209
קשרים בין-לאומיים  
ג'ו כהןמנהלת02-5676221
רות חסוןמתאמת קשרים בין-לאומיים02-5676253
קשרי ציבור   
נעמה שילוני 
מנהלת02-5676206 
מלגות דוקטורט ובתר-דוקטורט, מרכז הקשר לחוקרים ישראלים
  
בת-שבע שורמנהלת02-5676207
ההוצאה לאור  
טלי אמירמנהלת ועורכת ראשית02-5676208
דבורה גריינימןעורכת בכירה באנגלית02-5676219
ריטה ספוז'ניקובאחראית שיווק והפצה02-5676233
יהודה גרינבאוםמפיק דפוס02-5676258
פרויקטים מיוחדים  
מרב עטררכזת האקדמיה הצעירה ופרויקטים מיוחדים02-5676205
תחזוקה ומשק  
מיכאל זגורימנהל02-5676200
כוכי מימרןמתאמת מנהלתית02-5676240
יוסי אפללועוזר02-5676239
מיכל כהןעובדת משק02-5676235 
ריקי ביטוןעובדת משק02-5676235 
אורלי דריהםעובדת משק02-5676235 
מחשוב  
יעקב רוטמןאחראי מחשוב02-5676211
ארכיון  
רבקה פרדס-גבריאלארכיונאית02-5676201